logo

+603 8958 5111

enquiry@huaxia.edu.my

Wisama Hua Zong

Seri Kembangan, Selangor

07:30 - 17:00

Monday to Friday

logo

+603 5958 5111

enquiryhuaxia@gmail.com

Wisma Hua Zong

Seri Kembangan, Selangor

07:30 - 18:00

Monday to Friday

Academic

KSSM Curriculum

Form 1:

 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Bahasa Cina
 • Mathematics
 • Science
 • Sejarah
 • Geografi
 • Pendidikan Seni Visual
 • Pendidikan Jasmani & Kesihatan
 • Pendidikan Moral
 • Asas Sains Komputer

Form 4 - Form 5:

 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Bahasa Cina
 • Science
 • Mathematics
 • Additional Mathematics
 • Pendidikan Moral
 • Sejarah
 • Biology
 • Physics
 • Chemistry
 • Perakaunan
 • Perniagaan
 • Pendidikan Seni Visual

Form 2 – Form 3:

 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Bahasa Cina
 • Mathematics
 • Science
 • Sejarah
 • Geografi
 • Pendidikan Seni Visual
 • Pendidikan Jasmani & Kesihatan
 • Pendidikan Moral
 • Kemahiran Hidup
 • Pendidikan Sivik dan Kenegaraan
News & Events